Folieopmaat spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Folieopmaat is voor eigen rekening en risico. Folieopmaat sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Folieopmaat behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Folieopmaat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks

Deze website bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Folieopmaat liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Folieopmaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Auteursrecht 

Op de website rust een auteursrecht van Folieopmaat. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder: contact@folieopmaat.nl

 

Privacy

Folieopmaat respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor meer informatie lees onze Security & Privacy policy.